Skip to main content

Privacyverklaring

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de Service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities
interpretatie
De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities
Voor de toepassing van dit Privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is gemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Affiliate betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteit, eigendom zijn van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteit.
 • Toepassing betekent het softwareprogramma dat door het bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload op een willekeurig elektronisch apparaat, genaamd City Sherlocks.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" ) verwijst naar City Sherlocks, Westerdam 17, 8891 GL Midsland.
 • Land verwijst naar: Nederland.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Service verwijst naar de toepassing.
 • Dienstverlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het bedrijf om de service te vergemakkelijken, de service namens het bedrijf te leveren, diensten met betrekking tot de service uit te voeren of het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens hebben betrekking op gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij vanuit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • bedoelt de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens
Soorten verzamelde gegevens
Persoonsgegevens
Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Service.
Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's wordt doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service opent via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens. We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u de service bezoekt via en mobiel apparaat.

Informatie verzameld tijdens het gebruik van de applicatie
Tijdens het gebruik van onze applicatie, om functies van onze applicatie te bieden, kunnen we, met uw voorafgaande toestemming, verzamelen:

 • Informatie over uw locatie

We gebruiken deze informatie om functies van onze service te bieden, om onze service te verbeteren en aan te passen. De informatie kan worden geupload naar de servers van het bedrijf en/of de server van een serviceprovider of kan eenvoudig op uw apparaat worden opgeslagen.
U kunt de toegang tot deze informatie op elk gewenst moment in- of uitschakelen via de instellingen van uw apparaat.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Het bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden,inclusief om het gebruik van onze Service waar te nemen.
 • Uw account beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.
 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de implementatie ervan.
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons te behandelen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw gegevens gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een voortzetting van deze activa of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze Servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden:We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met Serviceproviders: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze Service te controleren en te analyseren, voor betalingsverwerking, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf door een ander bedrijf.
 • Met geliëerde ondernemingen: We kunnen uw informatie delen met onze geliëerde ondernemingen, in welk geval we van deze geliëerde ondernemingen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Geliëerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle staan met ons.
 • Met zakenpartners: We kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins communiceert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en kan deze openbaar worden verspreid.
 • Met Uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel bekendmaken met uw toestemming.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Het bedrijf bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging van onze service te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens
Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, worden verwerkt op de operationele kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan en onderhouden op computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsjurisdictie waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.
Uw toestemming voor dit privacybeleid gevolgd door uw beschikbaarstelling van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonsgegevens naar een organisatie of een land plaatsvindt, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Zakelijke transacties
Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Wetshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonsgegevens openbaar te maken als dit wettelijk verplicht is of als gevolg van geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten
Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens bekendmaken in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendommen van het bedrijf te beschermen en verdedigen
 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonsgegevens
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
De Dienstverleners die wij gebruiken, hebben mogelijk toegang tot uw Persoonsgegevens. Deze externe leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en overdragen informatie over uw activiteit op onze service in overeenstemming met hun privacybeleid.

Betalingen
Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dat geval kunnen we diensten van derden gebruiken voor betalingsverwerking (bijv. betalingsverwerkers).
We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

 • Apple Store in-app betalingen

Hun privacybeleid is te bekijken op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 • Google Play In-App Betalingen

Hun privacybeleid is te bekijken op https://www.google.com/policies/privacy/

Privacy van kinderen
Onze Service richt zich niet op iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonsgegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites
Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.
We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.
We zullen u dit laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid bijwerken.
U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.